Skip to content

SYV

Studie- och yrkesvägledning ska enligt skollagen (2 kap 29 §) erbjudas inom alla skolformer utom i förskolan och förskoleklassen. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägledning. I Bergs kommun är barn- och utbildningsförvaltningen huvudman för studie- och yrkesvägledning inom samtliga skolformer.

Vägledning är en processinriktad verksamhet och har som mål att underlätta för individer och grupper i alla åldrar och vid olika tidpunkter i livet att välja utbildning, yrke eller karriär samt att bidra till en bättre livsplanering.

Det finns två studie- och yrkesvägledare i Bergs kommun.
John-Olof Mannberg arbetar med studie- och yrkesvägledning i grundsärskolan samt för Vuxenutbildningen och Lärcentrum.

Therese Martebo arbetar med studie- och yrkesvägledning i grundskolorna och på Fjällgymnasiet.

Här hittar du all information om ansökan och antagning till Fjällgymnasiet. Har du frågor så hör av dig till vår syv.

Kommunalt aktivitetssansvar (KAA)

Enligt skollagen (29 kap 9 §) så har alla kommuner ett ansvar att hålla sig informerade om vad 16-20-åringar gör. Detta gäller de ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier, och de som inte har påbörjat studierna av någon anledning. Ungdomar som omfattas av informationsansvaret kontaktas av Navigator i Berg vid studieavbrott för en individuell vägledning och planering.