Skip to content

Skolhälsovård

I Bergs kommun finns en samlad organisation för elevhälsa. Elevhälsans mål är att arbeta för att barn och elever ska få en arbets- och lärandemiljö som främjar lärande och utveckling. Det hälsofrämjande arbetet ska riktas mot alla barn och elever i förskola och skola, men ha ett särskilt fokus på barn och elever som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande.

Centrala elevhälsan i Bergs kommun består av flera olika yrkesgrupper som samarbetar med varandra och med förskola och skola. Insatserna kan vara kunskapsrelaterade, sociala, fysiska och psykiska och stödet kan vara tillfälligt eller varaktigt.

I centrala elevhälsan ingår:

  • Elevvård med medicinska insatser såsom skolläkare och skolsköterskor
  • Skolpsykolog
  • Skolkurator
  • Specialpedagoger med olika kompetenser
  • All elevhälsopersonal har tystnadsplikt/sekretess.