Skip to content

SFI

Man har rätt att söka SFI från det år man fyller 16 år och uppåt.

Verksamheten bedrivs på Magneten, som ligger i samma byggnad som arbetsförmedlingen.

SFI består av tre spår. Spåren innehåller sedan olika delar (A-D). SFI har även läs- och skrivinlärning för analfabeter.

 

Besöksadressen till SFI

Magneten våning 2, Stationsvägen 7, Svenstavik (innan byggvaruhuset i Svenstavik)