Skip to content

Särskild utbildning för vuxna

Fjällgymnasiet i Svenstavik erbjuder särskild utbildning för vuxna och arbetet sker enskilt eller i mindre grupper.

Enligt Skolverket är målen för utbildningen att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Skolformen finns på två nivåer:

  1. grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
  2. gymnasial nivå

Exempel på kurser som vi erbjuder

Svenska

Religionskunskap

Matematik

Naturkunskap

Historia

Engelska

Samhällskunskap

 

Kontakt SYV: John-Olof Mannberg. john-olof.mannberg@berg.se, 0687-16390

Sylvia Olsson, sylvia.olsson@berg.se, 0687-16372

Anna Kvarneland, anna.kvarneland@berg.se, 0687-16372

 

Du är välkommen till oss på Fjällgymnasiet för studiebesök!