Skip to content

Plug In

PLUG IN

Ett av målen i Europa 2020-strategin handlar om att minska andelen elever som lämnar ungdomsskolan i förtid till 10 procent.

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med fem regioner (55 kommuner) tagit initiativ till metod- och strukturpåverkansprojektet Plug in där huvudmålgruppen  är  ungdomar 16 år eller äldre, som riskerar att avbryta eller som har avbrutit sina studier i ungdomsskolan/gymnasieskolan.

Projektet sträcker sig mellan augusti 2012-juni 2014 och den övergripande målsättning är att ligga betydligt under 10 procent.

Detta ska uppnås genom:

  • Att på regional nivå erbjuda alla ungdomar inom målgruppen rätt insats i rätt tid.
  • Att öka kunskaperna om vad som underlättar för elever i riskzonen att fullfölja sin utbildning.
  • Att skapa långsiktiga effekter och att sprida resultat och erfarenheter från projektet så att de kommer till nytta lokalt, regionalt, nationellt och inom EU.

För mer information: www.skl.selänk till annan webbplats

PLUG IN I BERG

Region Jämtland är en av fem regioner som ingår i det nationella projektet Plug In.

Projektet utgår ifrån Regionförbundet Jämtland och det är fem kommuner som arbetar med olika målgrupper och metoder för att minska andelen elever som gör avbrott från gymnasiestudierna, eller som redan står utanför skolan. Dessa kommuner är Östersund, Åre, Krokom, Strömsund och Berg.

Målgrupper som ligger i fokus för Plug In i Berg:

  • Elever på Fjällgymnasiet, framför allt studerande på Introduktionsprogrammet (IM).
  • Ungdomar i åldern 16-20 år som redan har gjort avbrott eller avhopp i studierna och därmed ingår i kommunens informationsansvar (KIA).
  • Ungdomar som studerar på annan ort men är bosatt i kommunen

Vi arbetar för att utveckla arbetssätt och se över bemötandet av ungdomar som står lång ifrån en gymnasieexamen. Detta sker genom kartläggning av tidigare erfarenheter och intressen tillsammans med elever och mentorer, enskilda samtal och vägledning, samt arbete med integrationsfrågor i samarbete med andra myndigheter och projekt i kommunen.

Vi är en del av projektet Navigator i Berg som tillsammans med Socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen jobbar för att möta ungdomar som står utanför skolan och är långt ifrån arbete eller studier. Detta finansieras av Samordningsförbundet, Jämtlands län.

Genom detta kan vi erbjuda ungdomar mellan 16-29 år orienteringskurser med fokus på arbete och studier samt individuella lösningar med vägledning för att uppnå mål som ungdomarna själva har satt upp för sin framtid.