Skip to content

Skolutveckling

Skolutveckling

Fjällgymnasiet driver ett antal skolutvecklingsområden. Dessa områden har olika karaktär, men syftar allesamman till att förbättra varje elevs möjligheter till högre måluppfyllnad och kvalitet på sin utbildning.

För närvarande pågår dessa områden i skolans regi. Vissa av områdena bedrivs också med utomstående aktörer, vilka beskrivs på respektive områdes undersida.

I vårt fokus just nu:

  • Plug-in projektet
  • Internationellt arbete
  • Världens bästa regionala skola