Skip to content

NIU SKIDOR

Nationella Idrottsutbildningar, NIU

Syftet med NIU är att ungdomar ska kunna kombinera elitinriktad idrottsträning med studier på gymnasienivå. Idrottsutbildningen ska ha en tydlig elitidrottskaraktär där målet är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elit. NIU vänder sig i första hand till ett lokalt och regionalt upptagningsområde. På Fjällgymnasiet erbjuder vi NIU utbildningar i Alpint, Längd och skidskytte.

 

Bedömningen och antagningen av de sökande sker utifrån följande kriterier:

 

•Utvecklingsbarhet, målinriktning, ”tränings-/tävlingsintelligens” osv

•Uppnådda tävlingsresultat

•Intryck av eventuella intervjuer från testträffar mm

•Värdering av bedömningar från tränare och distriktsledare

(Skidförbundet augusti 2012)

 

Idrottsutbildningar

 

Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Riksidrottsgymnasier (RIG) är riksrekryterande, det vill säga elever från hela landet kan söka till dem. Skolverket beslutar om dessa efter förslag från Sveriges Riksidrottsförbund.

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är utbildningar som Skolverket beslutar om efter det att ett specialidrottsförbund har tillstyrkt ansökan.

Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast RIG och NIU använda ämnet specialidrott.

Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet och ämnet får dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså få läsa 700 poäng specialidrott.

(Skolverket augusti 2012)

Info ang kommunens försäkringar hittar du här

 

Bengt Fjällberg, Alpintränare

Cecilia Axelsson, Alpintränare

 

Urban Hallqvist, Längdtränare

Jan Ottosson, Längdtränare

Sanna Eklund, Skidskytte