Skip to content

Fjällgymnasiet besöker sin samarbetsskola i Kina.


Under v 47 reser rektor, pedagog och elever till Longhua middle school i Kina. Under vecka kommer eleverna att följa de kinesiska eleverna i deras vardag och även utvärdera möjligheterna till utökat samarbete via APL. Nytillträdde rektor Jesper Englund kommer att delta i möten med skolledningen men hans ges även möjlighet att säkerställa ett fortsatt gott samarbete på förvaltningsnivå. Då Fjällgymnasiet ingår i kompetensutvecklingsprojektet Kompetens 2020 är ett av uppdragen att kartlägga hur den kinesiska skolan arbetar med kompetensutveckling för lärare.

Följ resan via Bergs kommuns Instagramkonto @bergskommun.