Skip to content

Kompostering och kretslopp

img_9678I kursen Biologi-naturbruk ska några elever forska i ämnet kompostering och vi kommer att följa processen i en prototyp av maskkompost. Eleverna kommer att fota varje dag för att kunna dokumentera vad som sker.

Till vår hjälp har vi vår allsidige fikanisse Johnny.