Skip to content

Praktiskt värdegrundsarbete

IMG_4776 IMG_4754

Utifrån tanken att personliga kontakter ger ökad förståelse träffades idag Fjällgymnasiets IM-program och åk 8 från Svenstaviks skola för att fika och redovisa sina arbeten. Båda grupperna har arbetet med ett JAG-material där du som elev genom att utgå från dig själv lär känna andra. IM-eleverna fungerade som värdar och samtalsledare i grupperna och den gemensamma lektionen blev mycket lyckad. Värdegrundsarbete och integration behöver inte vara komplicerat, alla människor är i grunden nyfikna. Tack Johnny och Lars för fikat och tack alla elever för ert engagemang.