Skip to content

VBRUS slutredovisning

VBRUS25

Den 24 och 25 september var Fjällgymnasiets personal i Sundsvall för en slutredovisning i projektet VBRUS.

Förkortningen står för världens bästa regionala utbildningssystem, och är ett projekt som drivits tillsammans med MIUN och två grundskolor i vår region (Östersund och Matfors).

Projektet har syftat till att titta på ledarskap och strukturer i ledningssystem i skolan, och hur vi tillsammans med näringslivet/företag i regionen tillsammans kan lära av varandra.

Vårt moderföretag i projektet har varit vår samarbetspartner Skistar.

Palle Andersson från Skistar, Henric Silversnö och Kristina Göransson redovisade under den avslutande dagen hur samarbetet sett ut, och hur det skall fortsätta framgent. En av de stora evenemangen under förra året INAS-vm var en produkt av detta projekt och samarbete.

Läs gärna mera på MIUN:

http://www.miun.se/naringslivosamhalle/run/mnu