Skip to content

Nu reser Fjällgymnasiet åter till Kina

Den 11:e oktober bär det återigen av mot Shenzhen i Kina. Denna gång tillsammans med åtta förväntansfulla elever från samhälls- och naturprogrammet åk 1,2,3 och 4. Under drygt två veckor kommer vi att vara hos vår partnerskola LoBild till bloggennghua Middle School. På schemat finns lektioner planerade av både de kinesiska lärarna och deras svenska kollegor. Förutom teoretiska ämnen fylls dagarna med idrott, musik och bild. Fokus ligger på att ungdomarna ska mötas i sin vardag. Vilka likheter och skillnader finns i ungdomars framtidsplaner, social samvaro och skoltid är några av frågeställningarna vi har med oss. Det blir även ett besök på ett kinesiskt universitet, helt i linje med projektets övergripande mål som är att genom internationella kontakter öka andelen elever på Fjällgymnasiet som går vidare till högre studier. Följ förberedelserna och den fantastiska resan här på bloggen. /Ann-Kristin (lärare)