Skip to content

Försvaret har intagit parkeringen!

Under tisdagen hade försvarsmakten en informationstrailer uppställd utanför skolan – och informerade om möjliga framtida karriärer eller utbildningar.

Bussen var välbesökt av både grund- och gymnasieskolan.

GRU Utbildning