Skip to content

Elever på konferens om tillväxt och internationella relationer

IMG_1393Under två dagar deltog elever och personal från Fjällgymnasiet i konferensen Europa Nästa. Eleverna berättade om sina erfarenheter från Indien och Kina och personal presenterade skolans strategiska arbete med globala frågor. Andra föreläsare var bl a Dan Hjalmarsson fd generaldirektör på Tillväxtanalys och Sverker Lindblad från Näringsdepartementet. Eleverna Simon, Anna, Ilona och Linnea representerade Fjällgymnasiet och Bergs kommun.