Skip to content

Forskardagen fortsätter!

Efter lunch fortsätter vi med forskardagen. Medicin, ekonomi, pedagogik och astronomi är några av inriktningarna man kan gå och lyssna på.

Vi avslutar dagen med ett forskar-mingel, då vi kombinerar fika med möjligheter till fördjupade samtal mellan student och forskare!

ekonomi astronomi schemakoll pedagogik