Skip to content

Matematik på ”viss” distans

download_20150218_133213Bilden beskriver lite av vår tanke om hur man kan jobba med flexibelt lärande.

Per sitter i klassrummet och har en kort genomgång med Johan som är hans lärare i matematik. Det som inte syns är att Johan är 5,5 timmar framåt i tiden. Han befinner sig just nu i Indien tillsammans med vår grupp med grund- och gymnasieelever.

Matematik the Fjällgymnasiet way!