Skip to content

Framtidsresan

Åframtidsresank 2 och 3 har idag fått besök av Framtidsresan, en gemensam satsning av skogsindustriföretagen i Sverige. Hållbar framtid, forskning och karriärer var några av de intressanta punkter som diskuterades under förmiddagen.