Skip to content

Praktikanter i Johnnys fik

Praktikanter
Praktikanter

Calle Ekstrand och Emil Wickman från åk 5 på Svenstaviks skola praktiserar hos Johnny i fiket. Goda chokladbollar!