Skip to content

Indienredovisning

amanda-indienUnder fredagen besökte grundsärskolan gymnasiet för att ta del av Amandas redovisning från sin indienresa. Amanda intervjuade bland annat de indiska barnen kring lek, drömmar och fritid. På bilden syns Amanda och några av barnen från Little Lambs School med sina nytillverkade pappersbåtar.