Skip to content

Föreläsning om lärstilar med Lena Boström

Lena B

När eleverna lämnat skolan för dagen fick personalen nöjet att ta del av docent Lena Boströms forskning kring lärstilar. Vi diskuterade informationsbearbetning och perceptuella element. Tack Lena för en intressant och motiverande föreläsning.