Skip to content

Besök av Handikappidrottsförbundet

Idrottsförbundet

Jämtland/Härjedalens Handikappidrottsförbund kom idag på besök till Fjällgymnasiet för att lägga grunden till ett framtida samarbete gällande NIU längd och alpint för elever som läser enligt gymnasiesärskolans läroplan. Start för utbildningen är höstterminen 2015. På bilden syns Zandra Reppe & Fredrik Andersson J/H Handikappsförbund samt Jan Ottosson, Bengt Fjällberg och Kristina Göransson Fjällgymnasiet.