Skip to content

Volontär i Indien

KnutssonKajsa Knutsson går 3e året på samhällsprogrammet på Fjällgymnasiet. Hon ska genomföra sitt gymnasiearbete genom att arbeta som volontär i fem veckor på Little Lamb Schools skola och barnhem i Indien.

Kajsa reste i åk 1 till Indien tillsammans med elever från gymnasiet och det var under den resan som tanken om volontärarbete växte fram.

Nu har Kajsa tilldelats ett stipendium från Folke Bernadottes Minnesfond som ger henne möjligheten att återvända till Indien.