Skip to content

Internationalisering

Internationalisering

Se världen med Fjällgymnasiet

Fjällgymnasiet har sedan 2002 aktivt arbetat med internationella frågor. Målet är att genom internationella samarbeten vidga elevernas och personalens perspektiv samt tydliggöra våra möjligheter och skyldigheter i en global värld.

Sedan 2002 har skolan samarbetat med en organisation som driver skola och barnhem i Indien. Elever har sedan 2007 årligen rest till provinsen Tamil Nadu för att genomföra fältstudier och APL (arbetsplatsförlagt lärande) inom vård, programmering och turism. Projektet innefattar nu även grundskolorna och förskolorna i Bergs kommun. Elever genomför även delar av sin APL hos företag och organisationer i Indien.

Fjällgymnasiet har tillsammans med Mittuniversitetets lärarutbildning ett samarbete med ett universitet och en skola i Shenzhen i Kina. Projektet vänder sig till elever på de studieförberedande programmen och syftar till  att fler elever väljer att läsa vidare på universitet efter studenten.

 

Se även skolans internationaliseringsplan under dokument.