Skip to content

Matematik på ”viss” distans

download_20150218_133213Bilden beskriver lite av vår tanke om hur man kan jobba med flexibelt lärande.

Per sitter i klassrummet och har en kort genomgång med Johan som är hans lärare i matematik. Det som inte syns är att Johan är 5,5 timmar framåt i tiden. Han befinner sig just nu i Indien tillsammans med vår grupp med grund- och gymnasieelever.

Matematik the Fjällgymnasiet way!

INAS-reklamen är på plats!

IMG_0839[1] IMG_0048Nu är vår reklam för INAS på plats. Kul att se skisser och idéer på ”riktigt”. Vi fortsätter jobba fram emot ett fantastiskt mästerskap i April!

Framtidsresan

Åframtidsresank 2 och 3 har idag fått besök av Framtidsresan, en gemensam satsning av skogsindustriföretagen i Sverige. Hållbar framtid, forskning och karriärer var några av de intressanta punkter som diskuterades under förmiddagen.